Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả để phòng trừ mối O. hainanensis gây hại đê sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, nhóm tác giả đã nghiên cứu và thử nghiệm bả mới để xử lý tổ mối O. hainanensis trên đê.

Trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã xác định nắp phòng đợi bay là vị trí phù hợp để đưa bả vào trong tổ. Vào mùa bay giao hoan phân đàn, một lượng lớn mối thợ sẽ tập trung tại khu vực này, từ đó chúng sẽ khai thác bả trực tiếp và lan truyền chất độc làm đa số các cá thể của quần tộc mối bị nhiễm độc dẫn đến tổ mối bị diệt. Ngay cả khi nắp phòng đợi bay bị ảnh hưởng thì cấu trúc bên dưới cũng không thay đổi nên việc đưa bả vào vị trí này là thích hợp nhất.

Khi sử dụng bả đưa vào tổ mối O. hainanensis cần thực hiện hai bước như sau: Cạy nắp phòng đợi bay và đưa bả vào trong khe rỗng. Lượng bả đưa vào mỗi phòng đợi bay là 3g đến 5g bả/nắp tùy theo số lượng nắp phòng đợi bay. Tổng lượng bả đưa vào để xử lý là 25-30g/ tổ mối; Sau thời gian khoảng 25-40 ngày theo dõi để đánh giá hiệu lực.

 

Người viết: Trần Thị Thu Huyền

Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn