Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định số 583/QĐ-UBND  về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2017. Trong số các đề tài được phê duyệt có đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả để phòng trừ mối Odontotermes hainanensis gây hại đê sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Mối được xem là một trong những nguyên nhân chính gây tổn hại, thậm chí là vỡ đê ở nước ta. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong số các loài mối gây hại cho đê ở Việt Nam, loài mối Odontotermes hainanensis được xếp vào danh sách các loài nguy hiểm nhất.  Loài mối này khi làm tổ trong thân đê sẽ tạo ra các lỗ rỗng lớn với hệ thống đường hang giao thông phân bố rộng chính là ẩn họa đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa lũ hàngnăm. Khi mực nước sông dâng cao, nước từ phía sông chảy qua các hang của tổ mối sang phía đồng gây ra hiện tượng rò rỉ, xói ngầm dẫn đến sụt lở gây vỡ đê. Mỗi một vụ vỡ đê xảy ra thì những thiệt hại là không thể ước tính được bởi bên cạnh những thiệt hại về mặt kinh tế (nhà cửa, tài sản) còn có những thiệt hại về mặt con người. 

Thái Bình là một tỉnh có hệ thống đê tương đối lớn với 584 km đê, trong đó đê biển có tổng chiều dài 158,4 km, còn lại là hệ thống đê sông. Hàng năm, tỉnh Thái Bình đều dành một nguồn kinh phí không nhỏ cho công tác quản lý, duy tuy đê điều trong địa bản tỉnh, trong đó có công tác xử lý mối. Tính cho đến nay, biện pháp xử lý mối trên hệ thống đê Thái Bình vẫn là sử dụng hóa chất để bơm vào trong tổ mối, biện pháp này dù có hiệu quả tuy nhiên kinh phí thường lớn và gây ra một mối nguy cơ rất lớn về ô nhiễm đất và nguồn nước. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong việc xử lý mối gây hại đê, giúp đảm bản an toàn cho hệ thống đê điều cũng như giảm thiểu những tác hại xấu cho môi trường và đời sống con người, tỉnh Thái Bình đã cho triển khai đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả để phòng trừ mối Odontotermes hainanensis gây hại đê sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. 

Đề tài được giao cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thực hiện trong 2 năm 2017 và 2018 với mục tiêu là xây dựng được quy trình ứng dụng bả đề phòng trừ mối O.hainanensis gây hại đê trên địa bàn tỉnh Thái Bình, qua đó chuyển giao lại cho cán bộ quản lý đê điều tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

ThS. Trần Thị Thu Huyền

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn