Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

W/W Là Gì – Giới Thiệu Về Mẫu W

Bài Viết Nổi bật

Trong ngành hóa học, nồng độ phần trăm (C%) là một khái niệm quan trọng để biết được tỷ lệ phần trăm chất hoạt chất cụ thể có trong một dung dịch. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công thức tính C%, cách tính chính xác và đưa ra một số ví dụ minh họa.

Công Thức Tính C% Theo Khối Lượng

Công thức tính nồng độ phần trăm theo khối lượng (m / m) là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.

Công thức tính C% theo khối lượng = (khối lượng chất tan / tổng khối lượng dung dịch) × 100%

Ví dụ: Nếu dung dịch chứa 26,5 g glucose trong 500 g dung dịch, ta tính được nồng độ phần trăm theo khối lượng như sau:

Phần trăm theo khối lượng = (khối lượng glucose / tổng khối lượng dung dịch) × 100% = (26,5g / 500g) × 100% = 5,30%

Công Thức Tính C% Theo Thể Tích

Công thức tính nồng độ phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch, nhân với 100%.

Công thức tính C% theo thể tích = (thể tích chất tan / tổng thể tích dung dịch) × 100%

Ví dụ: Để chuẩn bị một dung dịch 250 ml 70% (v / v) rượu xát, ta tính như sau:

70% = (thể tích cồn xát / tổng thể tích dung dịch) × 100%

Vì thế, thể tích cồn xát = thể tích dung dịch × 70% / 100% = 250 mL × 70/100 = 175 mL

Sau đó, bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cộng 250 mL dung dịch.

Lưu Ý Khi Sử Dụng Công Thức Tính C%

Khi sử dụng công thức tính nồng độ phần trăm, hãy lưu ý những điều sau:

  • Nồng độ của dung dịch thường được biểu thị bằng số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
  • Việc thay đổi khối lượng chất tan hoặc dung môi sẽ ảnh hưởng đến nồng độ phần trăm của dung dịch theo khối lượng hoặc theo thể tích.
  • Để tính phần trăm theo khối lượng, ta dùng công thức: Tổng khối lượng chất tan / tổng khối lượng dung dịch × 100%.
  • Để tính phần trăm theo thể tích, ta dùng công thức: Thể tích chất tan / tổng thể tích dung dịch × 100%.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được cách tính nồng độ phần trăm (C%) một cách chính xác và hiểu thêm về công thức quan trọng này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc tính toán C%, hãy truy cập Viện sinh thái và bảo vệ công trình để có thêm thông tin chi tiết.

Bài Viết Mới

Hit Club, cổng game chơi bài đổi thưởng, đã trở lại với cộng đồng mạng vào tháng 12/2018 sau...

More Articles Like This