Hotline: 090 343 6383

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự hội nghị TRG12 tại Yogyakarta, Indonesia

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch môn kéo co và giải 3 môn bóng đá giải thể thao truyền thống Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Làm việc với Tổng cục Thủy lợi về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Khảo sát xác định tổ mối bằng phương pháp rađa đất phục vụ công trình Hồ chứa nước Sông Than

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Định hướng hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với Viện Công nghệ Karlsruhe (Cộng hòa Liên bang Đức)

Định hướng hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với Viện Công nghệ Karlsruhe (Cộng hòa Liên bang Đức)

Định hướng hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với Viện Công nghệ Karlsruhe (Cộng hòa Liên bang Đức)

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ công tác quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Khảo sát, xác định hằng số điện môi của đất tại một số đoạn đê ở Hà Nội và Bắc Ninh

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Điều tra, khảo sát thực địa rừng ngập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ

Điều tra, khảo sát thực địa rừng ngập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ

Điều tra, khảo sát thực địa rừng ngập mặn tại khu vực Nam Trung Bộ

Ứng dụng sản phẩm bả kiểm soát mối Mobahex 7,5RB để xử lý mối gây hại tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ứng dụng sản phẩm bả kiểm soát mối Mobahex 7,5RB để xử lý mối gây hại tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

Ứng dụng sản phẩm bả kiểm soát mối Mobahex 7,5RB để xử lý mối gây hại tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò

Kiểm đinh, đánh giá hiện trạng mối Nhà Quốc hội bằng thiết bị rada đất

Kiểm đinh, đánh giá hiện trạng mối Nhà Quốc hội bằng thiết bị rada đất

Kiểm đinh, đánh giá hiện trạng mối Nhà Quốc hội bằng thiết bị rada đất

Đánh giá thực trạng sạt lở dải ven biển từ mũi Cà Mau đến rạch Tiểu Dừa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để đề xuất giải pháp xử lý sạt lở, suy giảm diện tích rừng ngập mặn

Đánh giá thực trạng sạt lở dải ven biển từ mũi Cà Mau đến rạch Tiểu Dừa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để đề xuất giải pháp xử lý sạt lở, suy giảm diện tích rừng ngập mặn

Đánh giá thực trạng sạt lở dải ven biển từ mũi Cà Mau đến rạch Tiểu Dừa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để đề xuất giải pháp xử lý sạt lở, suy giảm diện tích rừng ngập mặn

Hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình bên thềm hội nghị quan chức cấp cao APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11

Hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình bên thềm hội nghị quan chức cấp cao APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11

Hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình bên thềm hội nghị quan chức cấp cao APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2017

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2017

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2017

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn