Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.303
Website Link
Main News Site
Giám sát quá trình ăn mòn bê tông công trình bằng công nghệ ra đa đất
Ngày tạo: 28/02/17

(WIP) - Một phương pháp mới vừa được đề xuất áp dụng cho việc giám sát mức độ ăn mòn bê tông trong các khối bê tông gia cố cho các loại công trình bằng công nghệ ra đa đất (GPR). Trước khi áp dụng, người ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm dài 10 năm. Theo đó số liệu ra đa được thu thập trong nhiều năm khác nhau, trong những điều kiện khác nhau. Để sắp xếp và bình thường hóa hình ảnh thu được và loại bỏ các nhiễu loạn tự động, một kỹ thuật ghi nhận hình ảnh dựa trên thông tin hai chiều đã được tiến hành đồng thời với hệ xử lý tín hiệu mới cũng được áp dụng để làm bình thường hóa độ nét của hình ảnh ra đa. Sau đó kết quả các hình ảnh đã xử lý được sử dụng để so sánh và tìm ra sự thay đổi của kết quả thăm dò ra đa cho những chỗ bị ăn mòn.

Người dịch: ThS. Đào Văn Hưng

Phòng nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý

Nguồn: Original Research Article

Corrosion Science, Volume 114, January 2017, Pages 123-132

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software