Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 13/7/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã trình bày báo cáo sơ kết  thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã đánh giá cao việc cơ bản hoàn thành kế hoạch, bao gồm:

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Viện đã xây dựng đề án tổ chức lại đơn vị cấp phòng của Viện; Thực hiện bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng; 01 trưởng phòng và 01 Phó Giám đốc Trung tâm; Bổ nhiệm 02 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

-  Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện tiếp tục thực hiện 05 Đề tài cấp nhà nước; 01 Đề tài cấp bộ; 02 đề tài cấp tỉnh. Các đề tài, đều theo tiến độ và nội dung của thuyết minh được phê duyệt.

-  Về chuyển giao công nghệ: Viện vẫn tiếp tục triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký và phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

-  Về hợp tác quốc tế: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp tục đẩy hợp tác với các chuyên gia, tổ chức của các nước Mỹ, Singapore với mục đích thực hiện nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn như: trường Đại học California - Hoa Kỳ; công ty Bentz Jaz Singapore…

-  Về công tác đoàn thể: Viện luôn phát huy tốt các truyền thống của đoàn thể, đảm bảo đời sống tinh thần cho cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ cho các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hội nghị đã nghe các ý kiến góp ý của viên chức và người lao động về những khó khăn của Viện như thiếu cán bộ khoa học đầu đàn có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng….

Tiếp đó, Viện trưởng Nguyễn Quốc Huy đã nêu lên phương hướng giải quyết và kế hoạch công tác cho 6 tháng cuối năm như sau :

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, phân giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

- Triển khai các đề tài, nhiệm vụ thường xuyên đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phấn đấu giá trị các hợp đồng kinh tế đạt 90% kế hoạch đề ra.

- Tuyên truyền cập nhật liên tục thông tin truyền thông, quảng bá công nghệ cũng như sản phẩm của Viện, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới của nước ngoài …

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Viện trưởng đánh giá cao những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Viện đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Viện trưởng hi vọng viên chức và người lao động Viện tiếp tục phấn đấu phát huy những thế mạnh đã có, đồng thời khắc phục các khó khăn còn tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./.

Người viết: Quản Ngọc Tú Anh

Phòng Tổ chức, Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn