Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Quần đảo Cát Bà, thuộc địa phận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, chính thức được Tổ chức Văn hoá Khoa học Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2004. Cát Bà có các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái ven biển, các hệ sinh thái biển hoặc kết hợp của tất cả những thành phần đó. Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái tại Cát Bà đã được phát triển một cách đáng kể. Tuy nhiên trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên còn gặp nhiều bất cập trong quản lý và điều hòa lợi ích các bên, dẫn đến chất lượng sản phẩm du lịch chưa được cao và mức sống của người dân cũng chưa được đảm bảo. Sự tham gia của người dân địa phương trong các hoạt động du lịch ở đây vẫn còn ở mức thấp, người dân mới chỉ chủ yếu tham gia vào một số khâu không quan trọng nên lợi ích về kinh tế không thường xuyên và bấp bênh.

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” do Viện Nghiên cứu Lâm Sinh – Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chủ trì, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị phối hợp tham gia nghiên cứu các giải pháp làm thế nào để giúp người dân tham gia vào các hoạt động du lịch tại địa phương, gắn kết lợi ích của người dân với sự phát triển du lịch của địa phương.

Trong thời gian thực hiện, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức các chuyến điều tra thực địa, phỏng vấn tại địa phương để đánh giá tiềm năng sử dụng cảnh quan, tham gia bảo vệ động vật hoang dã gắn với khai thác du lịch sinh thái tại Cát Bà.

Số liệu điều tra cho thấy du lịch sinh thái cộng đồng có đóng góp lớn vào thu nhập của người dân tại Cát Bà, trở thành nguồn thu nhập chính (trên 90% tổng thu nhập) của 30% - 50% số hộ tham gia du lịch. Tuy nhiên số hộ tham gia và được hưởng lợi từ nguồn du lịch này chưa cao. Trong số các xã điều tra, Việt Hải là xã có tỷ lệ người dân tham gia du lịch sinh thái cộng đồng cao nhất (chiếm tỷ lệ 47,6% số người được phỏng vấn), thấp nhất là xã Hiền Hào (chiếm tỷ lệ 10% số người phỏng vấn), các địa phương còn lại có tỷ lệ người dân tham gia vào du lịch sinh thái cộng đồng trong khoảng từ 15% đến 20%.

Nhiều người dân tại các xã vùng đệm khi được phỏng vấn cho biết có mong muốn tham gia vào kinh doanh du lịch (chiếm tỷ lệ 80% số hộ dân phỏng vấn), tuy nhiên do thiếu vốn và không có định hướng rõ ràng nên chưa gia nhập và chưa khai thác được các nguồn lợi du lịch tại địa phương.

Khu DTSQ Cát Bà có tiềm năng lớn trong việc khai thác nguồn lợi về cảnh quan cũng như động vật hoang dã để phát triển du lịch sinh thái góp phần tạo việc làm cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Qua nghiên cứu và thảo luận với các cơ quan địa phương và hộ gia đình, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp đa dạng về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên cũng như xúc tiến quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch với sự tham gia của các cấp ngành, tổ chức trong và ngoài nước, các công ty du lịch cũng như chính cộng đồng dân cư nơi đây nhằm khai thác, sử dụng và bảo tồn các tài nguyên du lịch một cách hợp lý và bền vững, nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.

TS. Nguyễn Tân Vương – Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đang phỏng vấn, xin ý kiến người dân tại xã Hiền Hào, Cát Bà, Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thúy Hiền - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đang phỏng vấn, xin ý kiến người dân tại thôn Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

Người viết: Trần Thị Thu Huyền

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn