Hotline: 090 343 6383

Danh sách Ban cố vấn khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

   

GS. TSKH. Nguyễn Lân Dũng

- Ngành: Sinh học;

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII;

- Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

- Chủ nhiệm Chương trình tự nguyện đưa KHKT vào hộ nông dân;

- Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; 

GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu

 

 

 

- Ngành: Di sản văn hóa;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

 

GS. TSKH. Vũ Quang Côn

- Ngành: Sinh học;

- Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước;

- Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành sinh học;

- Phó chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam;

- Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

 

 

GS. TS. Bùi Công Hiển

- Ngành: Côn trùng học

GS. TS. Nguyễn Viết Tùng

 

 

 

- Ngành: Nông nghiệp;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

- Ngành: Thủy lợi;

- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi;

- Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn