Hotline: 0798039696

Danh sách Ban cố vấn khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

   

GS. TSKH. Nguyễn Lân Dũng

- Ngành: Sinh học;

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII;

- Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

 

GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu

 

- Ngành: Di sản văn hóa;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

 

GS. TSKH. Vũ Quang Côn

- Ngành: Sinh học;

- Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành sinh học;

- Phó chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam;

- Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

 

 

GS. TS. Bùi Công Hiển

- Ngành: Sinh học

- Giám đốc trung tâm Ứng dụng Côn trùng học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đạt danh hiệu huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ 

- Chủ nhiệm nhiều đề tài xuất sắc như : Nghiên cứu cơ bản để phòng trừ mối và đê đập ở Việt Nam; nghiên cứu mối ở Vườn quốc gia Miền Trung Việt Nam; Côn trùng gây hại kho thóc...

GS. TS. Nguyễn Viết Tùng

 

- Ngành: Nông nghiệp;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

- Tác giả của giáo trình Côn trùng học đại cương 

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

- Ngành: Thủy lợi;

- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi;

- Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Thủy lợi nhiệm kì 2014-2019


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn