Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long được chia thành 3 khu vực với các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các mô hình sinh thái mang nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của con người và hiện tượng biến đổi khí hậu, hệ sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có nhiều khu vực bị xói lở nghiêm trọng, rừng ngập mặn bị suy thoái và thu hẹp dần, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, năng suất và hiệu quả các mô hình nuôi trồng thủy sản thấp.

Do đó, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long” nhằm mục tiêu  xây dựng và phát triển bền vững một số mô hình sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư địa phương.

Để đạt mục tiêu đã đề ra của đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn (Đại học Sư phạm Hà Nội), Phân viện Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ (Viện Nuôi trồng Thủy sản I) thực hiện khảo sát thực địa đợt 1 từ ngày 16/7/2017 đến ngày 2/8/2017 tại các tỉnh ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang với các nội dung chính như sau:

- Điều tra hiện trạng hệ sinh rừng ngập mặn ven biển;

- Điều tra hiện trạng hệ sinh thái bãi bồi ven biển;

- Điều tra hiện trạng hệ sinh thái cửa sông;

- Điều tra hiện trạng hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản.

Quan trắc bồi xói tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Điều tra hiệu quả kinh tế, xã hội của mô hình sinh thái nuôi trồng thủy sản tại xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Kết quả bước đầu đã thu được các số liệu về: cấu trúc, quy mô rừng ngập mặn, tình hình xói lở ven biển, đa dạng sinh học của hệ sinh thái vùng triều và một số mô hình nuôi trồng thủy sản điển hình tại các khu vực khảo sát làm cơ sở phục vụ cho công tác nghiên cứu tiếp theo./.

ThS. Hoàng Thị Linh Giang

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn