Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.762
Website Link
Main News Site
Bộ sách quý về tài nguyên sinh vật nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh
Ngày tạo: 11/07/12
Cụm công trình "Động vật chí Việt Nam, Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam" của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Với những đóng góp to lớn trong hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước và bảo tồn đa dạng sinh học, Cụm công trình "Động vật chí Việt Nam, Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam" của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong 12 công trình vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2010.
 

Cụm công trình được thực hiện với sự tham gia, đóng góp của nhiều thế hệ các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

 

Không chỉ tập trung phân loại tài nguyên động, thực vật theo hệ thống họ, giống, loài, phân loài, bộ sách còn cung cấp nhiều dẫn liệu về đặc trưng điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam” đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2010 do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì.  Các nhà khoa học thuộc Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình TS. Trịnh Văn Hạnh, TS. Nguyễn Tân Vương, ThS. Nguyễn Thúy Hiền, ThS. Võ Thu Hiền là đồng tác giả của tập 15 - Tập Mối (Bộ cánh đều – Isoptera).

Đây là kết quả của hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu đóng góp của các nhà khoa học ViệnPhòng trừ Mối và Bảo vệ công trìnhtrong cả quá trình lâu dài.

 

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software