Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 21/6/2018, tại Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia  “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký chủ trì, ThS. Mai Trọng Luân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài.

Buổi xét duyệt đề cương có sự tham gia của Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2018 gồm: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lê Song Giang và PGS.TS. Phạm Đức Tuấn làm ủy viên phản biện, PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo và TS. Lê Quang Tuấn làm ủy viên.  Cùng các đại biểu Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, các chuyên viên và nhóm nghiên cứu.

Tại buổi xét duyệt đề cương, sau phần báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài của ThS. Mai Trọng Luân, Hội đồng khoa học đã xem xét hồ sơ, thảo luận và đánh giá bỏ phiếu tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký chủ trì, ThS. Mai Trọng Luân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài đã trúng tuyển. Hội đồng khoa học kết luận một số vấn đề cần được chỉnh sửa và hoàn thiện:

- Tổng quan tương đối đầy đủ, cần cập nhật thêm các giải pháp mềm, thuận với tự nhiên, đặc biệt các công trình gần đây nhất;

- Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực phù hợp, song cần tập trung khu vực trọng tâm, khảo sát còn dàn trải, tập trung vào khu vực trọng điểm;

- Bỏ các nội dung đánh giá mô hình trình diễn (không khả thi, thời gian đánh giá ngắn);

- Phương pháp nghiên cứu cần bổ sung thêm phương pháp viễn thám, sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS);

- Sản phẩm cần rà soát, bám sát danh mục đặt hàng, nên có đăng ký giải pháp hữu ích. Cần cụ thể hóa cách thức, tính khả thi của phương pháp chuyển giao khoa học của đề tài;

- Sản phẩm cần có 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Đơn vị đăng ký chủ trì và nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo nhận xét của Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia.

Một số hình ảnh cuộc họp xét duyệt đề tài

        

Hình ảnh Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH & CN cấp Quốc gia

ThS. Mai Trọng Luân trình bày báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài

 

PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Hội đồng thông báo kết quả tuyển chọn đề tài

TS. Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

Người viết: NCS. Đỗ Quý Mạnh
Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn