Hotline: 0798039696

(WIP) - Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng hơn 6000 đập hồ chứa thủy lợi và hàng ngàn km đê sông. Trong đó hầu hết các công trình đã được xây dựng từ rất lâu, kinh phí dành cho công tác duy tu bảo dưỡng công trình thấp dẫn đến xuống cấp nhanh chóng, trong quá trình vận hành rất dễ xuất hiện những ẩn họa trong thân thân và nền công trình như những vùng thấm cục bộ, thấm mang và dưới nền công trình thủy công, vết nứt ngầm, hang rỗng, thoát không, sự bất thường của đường bão hòa,… đều là những ẩn họa gây mất an toàn cho công trình mà khó phát hiện được nếu không sử dụng các biện pháp khảo sát có phá hủy (khoan khảo sát) với kinh phí và khối lượng thực hiện lớn, thời gian khảo sát và đánh giá chậm.

Đóng 03 cọc bằng tre (dài khoảng 1,5m, đường kính từ 1,5-3,0cm) sâu từ 0,7-1,2m và nghiêng so với phương đứng một góc 450. Buộc thân cây vào cọc bằng dây mềm ở vị trí 2/3 chiều cao thân cây.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn