Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.334
Website Link
Main News Site
Một số kết quả chính của hội nghị TRG9
Ngày tạo: 03/05/12
Hội thảo TRG diễn ra trong 2 ngày từ 27/02-28/02/2012 tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực này.

- Kết quả của các hướng nghiên cứu mới về công nghệ phòng trừ mối trên thế giới.

- Thông tin về loại thuốc phòng trừ mối mới chlorantraniliprole trên thế giới.

- Kết quả về nghiên cứu vi sinh vật ký sinh mối.

- Kết quả về các tập tính sinh học của loài mối Coptotermes.

- Nghiên cứu phương pháp diệt trừ mối gỗ khô.

- Đánh giá các biện pháp phòng trừ mối bằng bả.

- Nghiên cứu lãnh thổ của một số loài mối gây hại trên một số loại cây trồng.

- Nghiên cứu sử dụng một số chất triết từ thực vật để diệt mối.

- Tác dụng hấp dẫn của nấm mục đối với mối.

- Phân tích AND để định loại mối.

- Nghiên cứu tác dụng của phức hệ enzim phân giải xenlulo ruột mối.

- Nghiên cứu làm tăng hiệu quả lây nhiễm của Metarhizium anisopliae để diệt mối.

- Các biện pháp vật lý phòng mối đối với công trình xây dựng.

- Các phương pháp đánh giá hiệu quả ngăn chặn mối của các loại thuốc.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software