Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.290
Website Link
Main News Site
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày tạo: 11/11/16
(WIP) - Nhân kỷ nhiệm 71 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945 - 14/11/2016), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn văn bức thư tại đây

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software