Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.721
Website Link
Main News Site
Kết quả nghiên cứu bước đầu về biện pháp cố định bầu cây bần chua khi trồng
Ngày tạo: 01/08/12
Trong những năm gần đây, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành trồng cây ngập mặn dọc các bãi triều ven biển, bước đầu cây ngập mặn đã phát huy tác dụng trong việc chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành trồng cây ngập mặn dọc các bãi triều ven biển, bước đầu cây ngập mặn đã phát huy tác dụng trong việc chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển. Tuy nhiên, từ thực tế của việc trồng cây ngập mặn ở đây cho thấy, đối với các vùng lập địa không thuận lợi như khu vực có mực nước triều sâu, sóng lớn, thể nền chưa ổn định…thì việc trồng theo phương pháp thông thường (không có các giải pháp cố định bầu cây) cótỉ lệ cây bị cuốn trôi và chếttương đốicao. Do vậy, Trung tâm đê được Viện giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp cố định bầu cây ngập mặn trong quá trình trồng”.

2. Mục tiêu

        Lựa chọn được biện pháp thích hợp cố định bầu cây ngập mặn trong quá trình trồng tại khu vực có sóng to, gió lớn, thể nền không ổn định.   

3. Nội dung nghiên cứu

3.1. Vật liệu nghiên cứu

            + Đối tượng: Cây Bần chua

            + Địa điểm: Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

            + Thời gian: Tháng 5/2011 - 03/2012

3.2. Nội dung nghiên cứu

*Bố trí thí nghiệm:

+ Bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) gồm 5 công thức.

            + Mỗi công thức trồng 20 cây.

            + Số lần nhắc lại: 03

            + Số liệu được xử lý bằng phần mềm IRRISTAT

* Côngthức thí nghiệm:

            + CT1 (Đối chứng): Trồng theo quy trình hiện hành 

+ CT2: Chuyển bầu cây vào rọ tre, để trong vườn ươm. Sau hai tháng thì tiến hành trồng cây và khi trồng cắm 1 cọc giữ cây.

            + CT3: Chuyển bầu cây vào rọ tre, để trong vườn ươm. Sau hai tháng thì tiến hành trồng cây và khi trồng cắm 1 cọc giữ cây đồng thời cắm 3 cọc bébên thành rọ tre để giữ bầu cây. 

            + CT4: Chuyển bầu cây vào rọ tre sau đó đem trồng ngay. Khi trồng cắm 1 cọc giữ cây đồng thời cắm 3 cọc bé bên thành rọ tre để giữ bầu cây.

+ CT5: Chuyển bầu cây vào rọ tre, sau đó đem trồng ngay. Khi trồng buộc đá giữ bầu vào rọ tre và cắm 1 cọc giữ cây.

* Phương pháp tiến hành:

            + CT1: Trồng theo quy trình hiện hành (trồng cây được ươm trong túi bầu PE, khi trồng cắm một cọc giữ cây).

            + Các công thức còn lại cho cây vào rọ tre.

    Rọ tre được đan hình trụ với kích thước 27cm x 25 cm. Dùng cây bần chua đã được ươm trong túi bầu poliethylen (kích thước 30cm x 30cm), sau đó chuyển bầu cây vào rọ tre trước khi đem trồng.

 

3.3. Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá

            + Quan sát về hiện tượng vỡ của bầu cây bần chua do sóng biển.

            + Tỉ lệ cây sống sau trồng

            + Thời gian và khả năng nảy chồi của cây

            + Tình hình sinh trưởng của cây sau trồng.

Hình 1: Rọ tre

4. Kết quả nghiên cứu

            Trong điều kiện thí nghiệm tại bãi triều tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi có một số nhận xét sau:

            - Các công thức sử dụng biện pháp cố định bầu đều có tỉ lệ sống, tỉ lệ cây nảy chồi, chiều cao cây và đường kính cổ rễ cao hơn, tỉ lệ cây bị cuốn trôi thấp hơn so với công thức thức không sử dụng biện pháp cố định bầu, trong đó công thức 3 (cho cây vào rọ tre trước khi trồng 2 tháng và cắm 3 cọc bé giữ bầu cây) đạt kết quả tốt nhất.

            - Nếu cho cây vào rọ tre, để trong vườn ươm hai tháng mới tiến hành trồng và có cắm 3 cọc bé giữ bầu cây (CT3) thì đạt hiệu quả cao hơn sơ với công thức không cắm cọc bé giữ bầu cây (CT2).

            - Biện pháp cắm thêm 3 cọc bên cạnh rọ tre (CT4) cho hiệu quả hơn so với biện pháp buộc đá (CT5).

            - Biện pháp cho cây vào rọ tre trước khi trồng 2 tháng đạt hiệu quả cao hơn so với việc cho cây vào rọ tre rồi trồng ngay.

 

                                                                                     Tác giả: TS. Phạm Minh Cương, CN. Nguyễn Thị Bình

Trung tâm Bảo vệ đê, Viện Sinh thái và bảo vệ công trình

 

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software