Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 26/2/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm: GS.TS. Trần Đình Hòa – Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh – Trưởng ban Tổ chức Hành chính, ThS. Nguyễn Thu Thảo – Trưởng ban Tài chính Kế toán.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng và đại diện nhóm thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Viện.

Sau khi nghe ThS. Phạm Văn Động, đại diện lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định đã thảo luận và đánh giá nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình. GS.TS. Trần Đình Hòa và các thành viên hội đồng đánh giá cao về hồ sơ nhiệm vụ của Viện, các nội dung và sản phẩm thực hiện bám sát theo đặt hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Viện giai đoạn 2015-2020 trong báo cáo tổng hợp nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh, Trưởng ban Tổ chức Hành chính – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến

ThS. Nguyễn Thu Thảo, Trưởng ban Tài chính Kế toán – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến

Người viết: Trần Thị Lợi – Phòng KHTC


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn