Hotline: 090 343 6383

- Vật liệu:  Cọc gỗ nhóm 4 trở lên

- Lựa chọn vị trí áp dụng : Bãi trước phía biển các giồng cát phải có độ dài tối thiểu 100m trở lên tính từ mực nước triều cao để có nguồn cung cát cho việc liên kết các giồng cát bằng bẫy cát

- Biện pháp thực hiện:

+ Hướng đón gió bố trí theo hai hướng là hướng vuông góc với hướng gió chính.

+ Độ rỗng hàng rào từ 40-70%.

+ Chiều rộng của bẫy cát tùy thuộc vào kích thước các cồn cát cần liên kết.

+ Chiều cao cọc: 1m

+ Mật độ cọc 20cm

+ Kích thước cọc: bxt = 5x2cm. Trong đó, b: chiều rộng cọc, t là chiều dày cọc.

+ Chiều sâu đóng cọc được xác định theo điều kiện ổn định của cọc.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn