Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN – 49/18 do ThS. Mai Trọng Luân, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên công tác kiểm tra được thực hiện qua hình thức trực tuyến. 

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Lê Văn Chính – Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện; GS.TS. Nguyễn Vũ Việt – nguyên Giám đốc Viện; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp; ThS. Nguyễn Thu Thảo – Trưởng ban Tài chính, Kế toán; Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài, ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt, đồng thời lưu ý về việc chủ động đề xuất phương án triển khai các công việc còn lại của đề tài phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ. Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị nghiệm thu đúng thời hạn.

Đại diện đơn vị chủ trì, GS.TS. Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra và quyết tâm cùng nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo thực hiện công tác nghiệm thu đề tài đúng thời hạn.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

001 300821

Các thành viên tham dự cuộc họp

 

002 300821

ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

 

003 300821

Ông Lê Văn Chính – Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

 

004 300821

Ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

 

005 300821

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp

 

006 300821

GS.TS Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Người viết: ThS. Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn