Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.326
Website Link
Main News Site
Tiềm năng sử dụng trà xanh và bã trà trong phòng trừ kiến - ứng dụng trong quản lý sinh vật hại
Ngày tạo: 28/12/16

(WIP) - Hàng ngày, 3 tỷ tách trà đượctiêu thụ trên toàn thế giới và đã thải ra một lượng chất thải rất lớn vào môi trường. Lá trà có chứa nhiều các phân tử độc hại. Mặc dù, có nghiên cứu cho thấy chất thải của nó có các chất độc gần như chất độc có trong lá tràkhi còn xanh nhưngchưa có nghiên cứu nào chất thải này cho quản lý phòng trừ kiến. Các nghiên cứu này đã được thực hiện để tìm hiểu tác động của trà và bã tràđếnba loài kiến:kiến ​​điên đen (BCA), Paratrechina longicornis Latreille, kiến điênvàng ​​(YCA), Anoplolepis gracilipes Smith, và kiến ​​thợ dệt (WA), Oecophylla smaragdina Fabricius. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả dịch chiết xuất từlá tràtươi (FTE) và và từ bã trà (UTE) đều gây bất lợi chonhững loài kiến thử nghiệm. FTE là dung dịch độc nhất và loài kiến điên đen dễ bị tổn thương nhất. Chất chiết xuất này không hạn chế sự tìm kiếm và khai thác thức ăn của những loài kiến này. Các kết quả còn cho thấythức ănbổ sungmột trong các dịch chiết xuất trên hấp dẫn loại thức ăn không bổ sung dịch chiết xuất ở cả ba loài kiến thử nghiệm. Những bằng chứng này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng lá trà cũng như chất thải của nó để kiểm soát kiến, một giải pháp hiệu quả, chi phí thấp và thân thiện với môi trường.

Người dịch: ThS. Nguyễn Thị My

Phòng thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối

Nguồn: Hamady Dieng, Ruzieyana Bt Mohd Zawawi, Nur Intan Saidaah Bt Mohamed Yusof, Abu Hassan Ahmad, Fatimah Abang, Idris Abd Ghani, Tomomitsu Satho, Hamdan Ahmad, Wan Fatma Zuharah, Abdul Hafiz Ab Majid, Nur Shilawati Abd. Latip,Cirilo Nolasco-Hipolito,Gabriel Tonga Noweg. Green tea and its waste attract workers of formicine ants and kill their workers-implications for pest management. Industrial Crops and Products.Volume 89, 30 October 2016, Pages 157–166.

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software