Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.203
Website Link
Main News Site
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2015
Ngày tạo: 17/02/16
Ngày 22/01/2016, tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Tham dự Hội nghị tổng kết về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Ngành; đồng chí Trần Quang Hoài, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Ông Đinh Vũ Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục QLXDCT, Ban CPO Thủy lợi, Ban CPO Nông nghiệp, Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo và các chuyên viên thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản. Về phía Bộ Khoa học  và Công nghệ có Ông Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật; Ông Nguyễn Hoàng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học công nghệ địa phương; Bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Ông Hồ Quang Vinh - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm Quốc gia cùng đại diện các Ban chủ nhiệm các chương trình QG KC05, KC08, KC09, Chương trình TN3, Chương trình Tây Bắc, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới. Về phía cơ quan trung ương địa phương có đại diện Hôi đập lớn Việt Nam, Công ty Khai thác CTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Hội tưới tiêu, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí KHCN Việt Nam. Về phía Tổ chức quốc tế có đại diện JICA tại Việt Nam. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có các đồng chí trong Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm các đơn vị thuộc Viện, các cán bộ có trình độ từ TS trở lên của Viện tại 3 đầu cầu.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2015 vừa qua là năm có nhiều hoạt động quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Thông tư 121 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 18 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và cũng là năm thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của ngành như đổi mới chính sách khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành, chỉ thị của Bộ trưởng về đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và cũng là năm Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020. GS.TS. Trần Đình Hòa cũng cho biết thêm: Năm 2015 là năm đầy khó khăn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuy nhiên nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương, các đối tác và đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong toàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong năm qua, Viện đã đạt được kết quả tốt trong mọi mặt công tác như công tác chỉ đạo điều hành; công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị; công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp đồng kinh tế; công tác thông tin và tuyên truyền về KHCN, công tác đào tạo và hợp tác quốc tế; công tác tài chính; công tác đầu tư xây dựng; Công đoàn; Đoàn Thanh niên Viện và một số công tác khác khác. Bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại hạn chế cần khắc phục, còn nhiều khó khăn thách thức do vậy Viện tổng kết đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Viện trong năm 2015 nhằm làm rõ thêm những kết quả, thành tựu đã đạt được, phân tích những hạn chế còn tồn tại để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Theo đó, năm 2015 vừa qua Viện đã đạt được một số kết quả nổi bật có thể kể đến như:

Viện đã triển khai thực hiện chiến lược phát triển Viện giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 và đã phê duyệt, ban hành chiến lược của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch hành động của Viện phục vụ tái cơ cấu ngành, quy chế văn hóa công sở, quy chế công tác thi đua khen thưởng, bộ tiêu chí tính điểm đánh giá các đơn vị trực thuộc...; điều phối các đơn vị trực thuộc tham gia các đề tài, dự án NCKH, chuyển giao công nghệ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, tổng hợp sức mạnh của các đơn vị để giải quyết cá vấn đề lớn mang tính chất liên ngành, đa lĩnh vực.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của đất nước, Viện đã tham gia vào một số nhiệm vụ trọng tâm như lập báo cáo khả thi (FS) của dự án WB8, WB9, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB3), các nhiệm vụ giám sát mặn ĐBSKH và ĐBSCL và giám sát, dự báo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh phục vụ điều hành lấy nước cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng bản đồ ngập lụt và nước biển dâng trong tình huống bão mạnh và siêu bão, đề xuất các nhiệm vụ cụm đề tài nghiên cứu về nước ngầm, đề tài công trình ngăn sông hạ du sông Hồng, cụm đề tài nghiên cứu giải pháp KHCN phục vụ phòng chống xói lở, bờ biển, bờ sông...

Viện đã phối hợp với các đơn vị xây dựng và đã được Bộ trưởng phê duyệt Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108. Hoàn thành hồ sơ, các thủ tục của các đề án, hiện đang trong quá trình chờ phê duyệt và đang triển khai môt số nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện giai đoạn 2014-2020 như đề án vị trí việc làm của Viện và các đơn vị trực thuộc; Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động theo Nghị định 16, 115, 96 của Chính phủ; Đề án quy hoạch mạng lưới tổ chức bộ máy của Viện giao đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030; Xây dựng quy hoạch Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ giai đoạn 2016-2020...

Năm 2015 Viện quản lý thực hiện 133 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp trong đó có 34 cấp Quốc gia, 25 cấp Bộ, 47 nhiệm vụ NCTX, 10 nhiệm vụ XD tiêu chuẩn, định mức KTKT và 17 đề tài cấp tỉnh. Viện luôn bám sát chiến lược phát triển của Ngành, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình trọng điểm của Bộ và nhu cầu thực tế để đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án khoa học có ý nghĩa thực tế, đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH của đất nước. Bên cạnh việc nghiên cứu các sản phẩm khoa học, công nghệ truyền thống, Viện tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ mang nội dung KHCN mới như dự báo, cảnh báo sớm; sử dụng công nghệ không gian trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, lũ, hạn, rừng ngập mặn, xói lở, bồi lắng bờ sông, bờ biển; công nghệ thông tin và tự động hóa; kịch bản ứng phó với nước biển dâng do bão mạnh và siêu bão; công nghệ mới, vật liệu mới cho xây dựng và sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi.

Các kết quả và sản phẩm nghiên cứu của Viện đã và đang triển khai ứng dụng tai nhiều địa bàn trên cả nước như công nghệ trông cây ngập mặn liên tục hoàn thiện các giải pháp hiện đang được mở rộngphạm vi ứng dụng tại nhiều tỉnh ĐBSCL; công nghệ chế tạo và xây dựng thiết bị quan trắc, phần mềm tự động phục vụ quản lý vận hành hồ chứa (SCADA) ngày càng được cải tiến hiện đang chuyển giao lắp đặt cho nhiều công trình thủy lợi ở các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Thuận; công nghệ ứng dụng GIS và ảnh viễn thám trong quản lý lúa đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được khẳng định, hướng đến mở rộng sang quản lý rừng cho các tỉnh; công nghệ thiết kế chế tạo máy bơm 3600 m3/h đữa được ứng dụng cho dự án sửa chữa nâng cấp công trình đầu mối 5 trạm bơm lớn thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và nhiều dạng bơm khác do Viện nghiên cứu chế tạo đã được triển khai ứng dụng trên phạm vi cả nước; sản phẩm hợp chất chống thấm thẩm thấu kết tinh CT-09 cho bê tông đang tạo được chỗ đứng trên thị trường; công nghệ Jet-Grouting đang được ứng dụng xử lý chống thấm, chống sạt mái thượng lưu đập chính hồ Gốc Sy huyện Quốc Oai... Ngoài ra, nhiều công nghệ tiếp tục được cải tiến, chuyển giao ứng dụng, chuyển giao bản quyền tác giả như đập xà lan di động, đập trụ đỡ ứng dụng cho cống Cầu Xe - Hải Dương, thiết bị vớt rác di động ứng dụng tại trạm bơm Ngoại Độ II, các dạng bơm đặc thù cho ĐBSCL đã sản xuất 100 chiếc và đang triển khai áp dụng tại An Giang, Cần Thơ, Cà Mau...

Trong năm 2015, đã có 72 gói thầu đăng ký qua Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong đó có 21 gói lấy tư cách pháp nhân của Viện và 51 gói lấy tư cách pháp nhân của đơn vị. Tính đến 31/12/2015, tổng kinh phí hợp đồng đã ký là 628 tỷ đồng, trong đó ký qua tài khoản Viện chiếm 13,8% và qua tài khoản của đơn vị chiếm 86,2%. Hầu hết các đơn vị trực thuộc Viện đều có doanh thu vượt kết hoạch giao và tăng vượt bậc so với năm 2014, đặc biệt là Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi, Viện Thủy điện và Năng lượng Tái tạo.

Công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá của Viện ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng dưới nhiều hình thức: tạp chí khoa học, trang web, các phóng sự trên truyền hình, tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu các kết quả và công nghệ mới ứng dụng vào thực tế. Viện đã có 23 bài báo, ấn phẩm và báo cáo đã đăng trên tạp chí quốc tế và hội thảo quốc tế có uy tín điều đó chứng tỏ rằng chất lượng nghiên cứu koa học, trình độ tiếng Anh và sự phối hợp với các nhà khoa học nước ngoài của Viện ngày càng tăng.

Về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện đã tổ chức thành công 01 hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút học viên, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo tiến sỹ cho cán bộ của Viện giai đoạn 2016-2020, đã tuyển sinh được 11 nghiên cứu sinh, ký cấp bằng tiến sĩ cho 01 NCS, 02 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Viện, có 6 cán bộ của Viện được tuyển chọn đào tạo trong 12 học viên trong khuôn khổ dự án Tăng cường và Phát triển năng lực quản lý thể chế tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng, đang triển khai đề ái nâng cao trình độ Tiếng Anh cho các cán bộ của Viện theo mô hình Viện hỗ trợ, cá nhân cùng đóng góp. Bên cạnh đó, Viện tiếp tục duy trì hợp tác với Viện, Trường của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ NGO và là thành viên thang gia các mạng lưới quốc tế INWEP, CNRD, BORDA... và đã đón, làm việc với 20 đoàn cán bộ quốc tế đến làm việc tìm hiểu cơ hội hợp tác và giới thiệu chuyển giao các công nghệ mới như Công ty Masima, Nikken, DeltaRed...

Đặc biệt trong năm 2015, tổng doanh thu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam qua tài khoản Viện và các đơn vị trực thuộc đạt trên 620 tỷ đồng tăng gần 20% so với năm 2014 bao gồm phần kinh phí thực hiện đề tài dự án khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và kinh phí từ các hợp đồng kinh tế.

Tiếp theo đó, các đại biểu đã được nghe 02 báo cáo do PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong đã trình bày về các hoạt động của Công đoàn, đồng chí Ngô Cảnh Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện trình bày về công tác Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong năm 2015 vừa qua và 05 tham luận của một số đơn vị trực thuộc Viện

Các tham luận của các diễn giả đều đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện trong năm 2015 vừa qua. Theo các diễn giả, có được kết quả này là sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trực thuộc Viện, trong đó đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành sát sao của Ban Giám đốc Viện. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổng hợp được sức mạnh tập thể, liên kết các đơn vị trực thuộc Viện tham gia các chương trình lớn, giải quyết các vấn đề lớn của Nhà nước, của Ngành, của địa phương. Các diễn giả tại Hội nghị cũng mong muốn trong năm 2016 tới đây, Viện cần tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể của các đơn vị trong Viện, là cầu nối hợp tác giữa các đơn vị trong Viện, chủ động tiến thêm 1 bước tiếp cận, giải quyết một cách hiệu quả, đáp ứng một cách kịp thời và có định hướng lâu dài các vấn đề khoa học công nghệ lớn của Bộ, ngành; tổ chức tập huấn về các văn bản, thông tư hướng dẫn mới cho các đơn vị thành viên về tổ chức hành chính, kế hoạch, tài chính; tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong đó có sự tham gia của các Viện vùng; đầu tư trí tuệ, công sức xây dựng một số mô hình điểm, tiếp tục phát triển 1 cách bền vững hơn; tiếp tục duy trì các nhómkhoa học công nghệ và mở rộng ra một số lĩnh vực khác...

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Đinh Vũ Thanh - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - đại diện cho các cơ quan quản lý khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã biểu dương các thành tích đạt được trong năm 2015 vừa qua. Theo PGS.TS, trong năm 2016 tới Viện đã đề ra phương hướng và hoạt động rất cụ thể tuy nhiên cần có giải pháp cụ thể trong việc quy hoạch cán bộ đầu đàn về khoa học công nghệ của Viện; cần có kiến nghị, đề xuất với Bộ về các vướng mắc khi triển khai Thông tư 121; xác định rõ đối tượng liên quan đến đặt hàng các nhiệm vụ KHCN và phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ thủy lợi; tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, hình thành các nhiệm vụ nghiên cứu mang tính chất liên ngành giữa ngành thủy lợi, nông nghiệp và thủy sản; chăm lo đời sống vật chất cho các cán bộ công nhân viên trong Viện; phát huy vai trò trách nhiệm của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong việc phối hợp với các đơn vị trong Viện thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và mong muốn trong năm 2016 Viện sẽ tiếp tục thu được thắng lợi tốt hơn nữa, gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa và tiếp tục phát triển Viện một cách bền vững.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Nguồn: http://www.vawr.org.vn

 

 

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software