Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.717
Website Link
Main News Site
Mô hình nông nghiệp xanh sử dụng năng lượng mặt trời và nước biển tại Australia- 02-03-2017 (WIP) - Nông nghiệp và cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào nông nghiệp có nguy cơ tổn thương rất lớn trước các tác động của biến đổi khí hậu, trong khi việc canh tác nông nghiệp không hợp lý và thiếu hiệu quả cũng thải ra lượng khí thải lớn gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu.
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software