Hotline: 090 343 6383

(WIP)- Ngày 01/6/2020 Tổng cục Thủy lợi tổ chức thành lập đoàn đi kiểm tra hồ Đập Thìn, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê và kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại– tỉnh Phú Thọ, trưởng Đoàn do Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi làm trưởng đoàn và đại diện trưởng các đơn vị Vụ An toàn đập, Văn Phòng Tổng cục, Hội Đập lớn Việt Nam, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Phía Tỉnh Phú Thọ có ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Quốc Bình – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Phú Thọ và đại điện Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và các chuyên viên của Sở NN và PTNT.

Trước đó đoàn đi kiểm tra sự cố hồ Đầm Thìn, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê bị xẩy ra sự cố vào ngày 28/5/2020. Hồ có dung tích chứa 992.000m3; phục vụ tưới cho 211, 87ha (trong đó vụ chiêm 118,3 ha, vụ mùa 72,2 ha, vụ đông 21,37ha). Đập có kết cấu bằng đất, chiều cao lớn nhất 9,4m; dài 310m; mặt đập rộng 5m được gia cố mặt bằng bê tong; cao trình đỉnh đập + 35,7m; mái thượng lưu m=3; mái hạ lưu m=2,5. Tràn có kết cấu bê tông cốt thép; cao trình đỉnh tràn +34,1m, chiều rộng tràn 10m, chiều dài 75m. Cống lấy nước kết cấu bằng ống thép D400mm, dày 6mm, bọc bằng bê tong cốt thép; cao trình đáy cống + 30,6m.

Sau khi hồ xảy ra sự cố một đoạn thân đập, kích thước rộng trung bình 5m, cao trình đoạn vỡ các đỉnh đập 6,5m; khoảng 450.000m3 nước trong lòng hồ đã chảy xuống hạ lưu.

Về tình hình thiệt hại: Theo thống kê của địa phương, diện tích lúa bị thiệt hại: 2,57 ha (lúa đã gặt bị trôi); diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại: 4,28ha (thiệt hại trên 70% là 2,41ha); gia cầm bị cuốn trôi 100 con.

Ngay sau khi xảy ra sự cố phía địa phương đã mời đơn vị tư vấn và các chuyên gia về an toàn đập đến hiện trường khảo sát và đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố, trên cơ sở đó có phương án để báo cáo UBND tỉnh cho triển khai khắc phục kịp thời.

 

 

 
 
 Một số hình ảnh đi kiểm tra hồ Đầm Thìn, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ  

Cũng trong cùng ngày Đoàn làm việc với tỉnh về công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ. Đại điện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn  báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) của tỉnh. Hiện trên toàn tỉnh có 365 công trình đập, hồ chứa có chiều cao đập từ 5m trở lên hoặc có dung tích chứ toàn bộ từ 50 nghìn m3 trở lên thực hiện quản lý an toàn đập theo quy định của Nghị định 114/2018/NĐ-CP; trong đó, có 16 đập, hồ chứa lớn; 64 đập, hồ vừa; 258 đập, hồ chứa nhỏ. Tổ chức triển khai thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) là 14 hồ đập đã bị xuống cấp. Cải thiện thể chế, chính sách quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lĩnh vực. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội. Hiện đã từng bước đáp ứng đa mục tiêu cho người dân như: Tưới cho lúa, màu, cây ăn quả, cây công nghiệp; cấp nước cho nuôi trồng thủy sản; cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Hệ thống công trình thủy lợi đã góp phần quan trọng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống thiên tai.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ giao Sở NN và PTNT, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành về an toàn đập, đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức triển khai đánh giá nguyên nhân sẩy ra sự cố và có biện pháp xử lý. Đề nghị Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ quản quản lý nhà nước tổ chức triển khai, hướng dẫn xem xét, hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật để khắc phụ sự cố.

 
 

Sau khi nghe phía tỉnh báo cáo và có ý kiến, Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị phía Tỉnh phối hợp Chuyên gia, đơn vị Tư vấn khẩn trương đánh giá nguyên nhân sẩy ra sự cố và sớm có báo cáo về Tổng cục Thủy lợi để sớm có các giải pháp khắc phục. Ngoài ra khẩn trương Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Triển khai rà soát, đánh giá các hồ chứa nước nước, đề xuất các giải pháp để thực hiện và gửi về cho Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Bộ, Chính phủ xem xét. Khẩn trương hoàn thành tiến độ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).  

 
 
 Một số hình ảnh đi thực địa tại hồ  Phượng Mao – Thanh Thủy - Phú Thọ

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn