Hotline: 090 343 6383

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng trong đó sử dụng trạm bả bao gồm vỏ trạm, khoang chứa chứa khối bả độc. Miệng khoang chứa được bịt kín bằng nút ngăn bổng, trên thành khoang chứa nược tráng phủ lớp chống thấm và dễ dàng bị thủng khi mối khai thác tấn công trạm bả. Vỏ trạm được làm bằng gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza, có tẩm chất dodecatrienol với lượng thích hợp vừa làm thức ăn cho mối, vừa có tác dụng bảo vệ bả chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng khai thác bả. Mối dễ dàng tiếp cận với trạm bả, khi mối khai thác thức ăn từ vỏ trạm đủ mạnh thì khối bả bên trong sẽ tự bộc lộ đối với mối qua khe do mối tạo ra bằng cách gặm vỏ trạm và mối dễ dàng khai thác khối bả độc.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn