Hotline: 090 343 6383

(WIP) – Công trình Thuỷ điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm thuộc địa phận xã Vĩnh Yên và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là công trình lớn nhất trong hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Gâm, có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống năng lượng của nước ta.

Nhiệm vụ cơ bản của công trình gồm:

- Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện Quốc gia với công suất lắp đặt 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1295 triệu kWh.

- Tạo dung tích của hồ chứa từ 1÷1,5 tỷ m3 để giảm lũ cho đồng bằng sông Hồng và phòng chống lũ cho thị xã Tuyên Quang, đồng thời bổ sung nước vào mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

Để đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện Tuyên Quang, công tác khảo sát, xác định tổ mối là rất quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ được giao của Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam - Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức điều tra, khảo sát nhằm xác định vị trí tổ mối bằng phương pháp rada đất tại khu vực đập phụ công trình thủy điện Tuyên Quang từ ngày 09/4/2018 đến 10/4/2018.

Vị trí tổ mối nổi tại khu vực đập phụ công trình thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Hệ thiết bị được sử dụng là hệ thiết bị rada đất SIR-30 GSSI do Mỹ chế tạo với ăng ten tần số 400MHz. Tín hiệu sóng điện từ từ ăng ten phát lan truyền trong môi trường đất với vận tốc được biểu diễn theo công thức:

                                                                                    v = c/ εr1/2

Trong đó:   εr là hằng số điện môi của đất;

                 c = 0,3m/ns là vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí;

                 v (m/ns) là vận tốc truyền sóng điện từ trong đất.

Khi gặp khoang rỗng bên trong tổ mối, sóng điện từ phản xạ một phần do sự khác biệt về hằng số điện môi của không khí trong khoang rỗng (εkk=1)  và môi trường đất xung quanh (ε=9÷40). Xử lý, phân tích tín hiệu sóng điện từ phản hồi này giúp xác định vị trí, độ sâu cũng như kích thước tương đối của tổ mối.

Khảo sát rada đất nhằm xác định vị trí tổ mối tại khu vực đập phụ công trình thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Mặt cắt rada đất biểu diễn tổ mối ở độ sâu 0,7m.

Kết quả: 03 vị trí tổ mối đã được phát hiện bằng hệ thiết bị radar đất SIR-30 GSSI. Việc xử lý tổ mối sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại./.

Người viết: KS. Phạm Lê Hoàng Linh
Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn