Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Thực hiện nhiệm vụ “Kiểm định, đánh giá hiện trạng mối của Nhà Quốc Hội, quận Ba Đình, Tp Hà Nội”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phối hợp với Viện nghiên cứu công nghiệp Rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát hiện trạng mối vào tháng 10/2017 bằng thiết bị rađa đất SIR 30 cùng ăng ten có tần số trung tâm 400MHz và 900MHz.

Nguyên lý hoạt động của phương pháp Rada đất

Hình ảnh khảo sát tại tường tầng hầm B2

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tiến hành kiểm tra tại nền và tường tầng hầm bằng thiết bị rada đất với nguyên lý hoạt động là sự lan truyền sóng điện từ trong đất đá.

Kết quả khảo sát tại mặt nền tầng hầm B2 bằng Rada đất

Kết quả khảo sát tại tường tầng hầm B2 bằng Rada đất

Kết luận, trong các khu vực thực hiện khảo sát bằng rada đất, không phát hiện bất thường liên quan đến tổ mối như hang rỗng do mối gây ra./.

ThS. Đỗ Anh Chung

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn