Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Thực hiện Kế hoạch của Quận Ủy Đống Đa về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 08/8/2017, Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi học tập, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ Viện.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện; các đồng chí cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Chi ủy các Chi bộ thuộc các Đảng bộ bộ phận và toàn thể cán bộ Đảng viên các Ban chức năng, Trung tâm tư vấn PIM, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm công nghệ phần mềm Thủy lợi, Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thường vụ Đảng ủy, phụ trách tuyên giáo của Viện phát biểu và giới thiệu đại biểu

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

 

Qua Hội nghị học tập lần này giúp cho các đồng chí đảng viên hiểu thêm và nắm vững những nội dung để vận dụng vào từng vị trí công tác và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguồn: http://vawr.org.vn 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn