Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.240
Website Link
Main News Site
Các loại hình dịch vụ của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
Ngày tạo: 02/05/12
Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng trừ mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thuỷ điện và các công trình xây dựng

1. Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng trừ mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thuỷ điện và các công trình xây dựng.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước về lĩnh vực phòng trừ mối, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện theo quy định của pháp luật.

3. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

a)  Khoa học về mối và công nghệ phòng trừ mối, sinh vật hại;

b) Ứng dụng các công nghệ mới để khảo sát, phát hiện và xử lý ẩn họa trong đê, đập, phát hiện ẩn vật trong các di tích Lịch sử - Văn hóa, khảo sát và đánh giá cấu trúc địa tầng công trình;

c) Xử lý các vết nứt ngầm, khối vật liệu hỗn hợp để chống xói lở đê, đập và dải đất liền ven biển;

d) Trồng cây chắn sóng, tạo bãi bồi, bảo vệ đê và dải đất liền ven biển;

e) Trồng cây chắn cát bay, cát chảy, bảo vệ đê trên vùng cát và ổn định cồn cát;

g) Cải tạo hồ chứa nước thành các hồ sinh thái phục vụ đa mục tiêu; các biện pháp hạn chế bồi lắng lòng hồ;

h) Các giải pháp bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đầu nguồn để duy trì nguồn nước về hồ;

i) Mối quan hệ giữa hệ sinh thái và hệ thống hồ chứa nước trong quy hoạch nguồn nước; các giải pháp đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả các hồ chứa nước;

k) Ứng dụng công nghệ sinh học, hóa học bảo vệ, chống xâm thực cho công trình và thiết bị thủy lợi;

l) Tuyển chọn và nhân giống các chủng vi sinh vật gây bệnh cho mối và sinh vật hại;

m) Ứng dụng công nghệ sinh học, hóa học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm;

n) Ứng dụng và sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ mối và sinh vật hại

4. Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về phòng trừ sinh vật hại và bảo vệ công trình vào phục vụ sản xuất.

5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, xử lý phòng trừ sinh vật hại, xử lý ẩn hoạ trong công trình; khảo sát đánh giá cấu trúc địa tầng, khảo sát địa hình, địa chất công trình, ẩn họa trong đê, đập, ẩn vật trong các di tích lịch sử -  văn hoá, các biện pháp chắn sóng bảo vệ đê biển và dải đất liền ven biển, chống cát bay, cát chảy, xử lý bồi lắng lòng hồ, phục hồi hệ sinh thái lòng hồ, chống ăn mòn thiết bị thủy lợi; tham gia tư vấn và thẩm định các dự án đầu tư, xây dựng, thủy lợi theo quy định của Luật Xây dựng. Đánh giá tác động môi trường. Tư vấn thẩm định thuốc, chế phẩm phòng trừ sinh vật hại và các giải pháp phòng trừ sinh vật hại trong hàng hoá xuất nhập khẩu có chứa xen lu lô.

6. Tổ chức biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực được giao.

8. Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

9. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo thuộc về lĩnh vực phòng trừ sinh vật hại và bảo vệ công trình.

10. Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực phòng trừ sinh vật hại và bảo vệ công trình.

11. Tư vấn, thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, dân dụng, công nghiệp (chỉ hoạt động khi có điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật).

12. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật : Nghiên cứu đa dạng sinh học ; Nghiên cứu nguồn lợi sinh vật ; Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu đa dạng sinh học ; Nghiên cứu và dự báo biến động về môi trường, địa lý, tài nguyên sinh vật, các tác động khác ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học; Quan trắc môi trường, quan trắc đa dạng sinh học;

13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật : Đo lường các chỉ số môi trường, ô nhiễm không khí và nước ;

14. Thẩm tra tổng mức đầu tư dự toán xây dựng công trình hạng 2, đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình ;

15. Thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật ;

16. Thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software