Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.758
Website Link
Main News Site
Lời giới thiệu
Ngày tạo: 03/05/12
Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình (WIP) được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2009, theo Quyết định số 3318/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Viện Phòng trừ Mối và Bảo vệ công trình (WIP) được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2009, theo Quyết định số 3318/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiền thân của Viện là Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ Mối được thành lập năm 1987. Việc thành lập WIP là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt và khẳng định vai trò quan trọng cũng như những thành tích rất đáng tự hào của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia và toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện.

Trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Viện đã có một đội ngũ cán bộ công nhân viên với hơn 100 người gồm ½ số cán bộ nghiên cứu, trong đó số cán bộ có trình độ sau đại học chiếm gần 1/3, còn lại chủ yếu có trình độ đại học. Các đề tài, dự án khoa học do Viện thực hiện ngày càng đa dạng; tạo ra các sản phẩm, công nghệ quan trọng phục vụ sản xuất. Đời sống của cán bộ công nhân viên trong Viện không ngừng được cải thiện về mọi mặt.

Quá trình phát triển đáng tự hào của Viện đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan ban ngành khác. Năm 2006, Viện đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 lần thứ 2 của Chủ tịch nước trao tặng.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software