Hotline: 0798039696

(WIP)- Ngày 2/7/2020, tại Vĩnh Phúc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc Viện. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Viện trong năm 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tài chính Kế toán, Ban Kế hoạch Tổng hợp và Ban Tổ chức Hành chính trình bày 03 nội dung bao gồm (1) Xét duyệt và thẩm định quyết toán: Công tác quản lý tài chính chung, nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý dự toán ngân sách Nhà nước; (2) Tập huấn tư vấn đấu thầu qua mạng; (3) Tập huấn công tác tổ chức cán bộ.Tham dự Hội nghị tập huấn có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, các Phó Giám đốc Viện: GS.TS. Trần Đình Hòa, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, PGS.TS. Tô Văn Thanh; Lãnh đạo và chuyên viên Khối chức năng; Thủ trưởng, kế toán trưởng, các cán bộ liên quan đến công tác tài chính kế toán, quản lý đấu thầu qua mạng và tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc.

Đây là Hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức đang thực hiện các công việc liên quan đến các công tác tổ chức cán bộ, công tác đấu thầu và công tác quyết toán.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Theo: http://www.vawr.org.vn/


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn