Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Hồ chứa nước Đạ Sị được đầu tư xây dựng tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Theo thiết kế được phê duyệt hồ chứa có dung tích toàn bộ Wtb= 21,77.106 m3. Đập đầu mối là đập đất nhiều khối, chiều dài đập chính L = 843,92m, chiều cao đập chính Hmax=24,58, chiều dài đập phụ L=71,60m. Mục tiêu xây dựng hồ chứa nước Đạ Sị cung cấp cho nước tưới cho 2.500 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn, Nam Ninh và Mỹ Lâm thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đề nghị của Chủ đầu tư – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng, căn cứ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập – Yêu cầu về kỹ thuật khảo sát mối, một số ấn họa và xử lý mối gây hại, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã triển khai điều tra, khảo sát, phát hiện tổ mối cho khu vực xây dựng đập và các bãi vật liệu đắp đập thuộc dự án hồ chứa nước Đạ Sị trong tháng 5 năm 2018.

Vị trí tổ mối tại bãi vật liệu đắp đập hồ chứa nước Đạ Sị, tỉnh Lâm đồng

Hệ thiết bị được sử dụng là hệ thiết bị rada đất SIR-30 GSSI do Mỹ chế tạo với ăng ten tần số 400MHz. Tín hiệu sóng điện từ từ ăng ten phát lan truyền trong môi trường đất với vận tốc được biểu diễn theo công thức:

                                                                      v = c/ εr1/2

Trong đó:   εr là hằng số điện môi của đất;

                 c = 0,3m/ns là vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí;

                 v (m/ns) là vận tốc truyền sóng điện từ trong đất.

Khi gặp khoang rỗng bên trong tổ mối, sóng điện từ phản xạ một phần do sự khác biệt về hằng số điện môi của không khí trong khoang rỗng (εkk=1)  và môi trường đất xung quanh (ε=9÷40). Xử lý, phân tích tín hiệu sóng điện từ phản hồi này giúp xác định vị trí, độ sâu cũng như kích thước tương đối của tổ mối.

 Khảo sát radar đất nhằm xác định vị trí tổ mối tại khu vực xây dựng đập hồ chứa nước Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng

Mặt cắt radar đất biểu diễn tổ mối ở độ sâu 1m.

Kết quả: Hàng trăm tổ mối đã được phát hiện dưới mặt đất khu vực xây dựng đập và các bãi vật liệu. Việc xử lý tổ mối sẽ được thực hiện theo TCVN 8479:2010 về công trình đê, đập – Yêu cầu về kỹ thuật khảo sát mối, một số ấn họa và xử lý mối gây hại./. 

Người viết: KS. Phạm Lê Hoàng Linh
Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn