Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.156
Website Link
Main News Site
Ảnh hưởng của gián đến sự gia tăng bệnh hen suyễn?
Ngày tạo: 28/02/17

(WIP) - Bốn loài gián phổ biến trên thế giới, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Blattella germanicaSupella longipalpa, chúng thuộc vào nhóm 1 trong số “22 loài sinh vật gây hại phổ biến” hay"22 sinh vật bẩn". Chúng có thể xâm nhiễm vào bất kỳ loại nhà ở nào. Một nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2015 đến tháng 7/2016dựavào 63 tài liệu được lựa chọn từ 271 bài báo nghiên cứu về gián đã được công bố cùng với một số các tài liệu khác trên thế giới cho thấy tỷ lệ các công trình bị nhiễm gián dao động từ 49 đến 55%. Mặc dù một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phá hoại của gián,các điều kiện vệ sinh và chất lượng cấu trúc của tòa nhà cũng đang được cải thiện. Tuy nhiên, nghiên cứu như hiện nay cho thấy xu hướng nhiễm gián đang được tăng lên. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy sự phổ biến của bệnh hen suyễn đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Điều này,có thểdo sự nhiễm con gián có ảnh hưởngtrực tiếp đến sự phát triển của bệnh hen suyễn.

Người dịch: ThS. Nguyễn Thị My

Phòng thí nghiệm sinh hóa và diệt trừ mối

Nguồn: Hassan Nasirian (2017). Infestation of cockroaches (Insecta: Blattaria) in the human dwelling environments:
A systematic review and meta-analysis. Acta Tropica.Volume 167, March 2017, Pages 86–98

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software