Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Kiến là một trong những nhóm sinh vật gây hại quan trọng trong khu dân cư và cần phải phòng trừ. Ngửi mùi là một hành vi quan trọng trong hoạt động tìm kiến thức ăn và trong giao tiếp ở kiến. Trong công nghệ chế tạo bả kiến, mùi là cơ sở để thu hút kiến đến và là một thông số quan trọng để đánh giá hiệu quả của bả. Đã có bằng chứng rằng cà phê có một phức hợp mùi thơm đa dạng ảnh hưởng đến hoạt động của ong mật và kiến, nhưng sự hấp dẫn của nó đối với những loài kiến nhà vẫn chưa được nghiên cứu.

Gần đây, nhóm nghiên cứu ở trường Đại học Sain, Malaisia đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra phản ứng của ba loài kiến gây hại phổ biến trong nhà (gồm Tapinoma indicum, Monomorium pharaonis và Solenopsis geminata) bằng các loại mùi cà phê khác nhau (mùi của các chiết xuất từ ​​ba loại cà phê: Arabica, Robusta và Liberica). Kết quả cho thấy tất cả các chất chiết xuất từ ​​cà phê đều có ảnh hưởng đến hoạt động của kiến thợ của 3 loài thí nghiệm, riêng chiết xuất từ Arabica cho thấy ảnh hưởng đáng kể nhất đối với những loài kiến ​​đã được thử nghiệm. Kiến thợ của cả ba loài thử nghiệm đều bị thu hút nhiều hơn bởi mùi cà phê của dịch chiết xuất Arabica ở nồng độ 0,01% so với các dịch chiết xuất Arabica ở nồng độ cao hơn (0,05% hoặc 0,10%) (xem “Olfactory behavior and response of household ants (Hymenoptera) to different types of coffee odor: A coffee-based bait development prospect”).

Kết quả này cho thấy việc sử dụng cà phê như một tác nhân hấp dẫn mới có vẻ hợp lý trong việc phát triển mồi bả xử lý kiến./.

Người viết: ThS. Nguyễn Thị My
Phòng Thí nhiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn