Hotline: 090 343 6383

Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sinh học METARHIZIUM ANISOPLIAE dạng lỏng dùng để phòng trừ một số loài mối như Odontotermes hainanensisOdontotermes formosannusOdontotermes angustignathus, Macrotermes annadaleiMacrotermes gilvus... bao gồm các công đoạn nuôi cấy khởi động, nhân giống, lên men các giống nấm Metarhizium anisopliae M1 và M7 trong môi trường lỏng và tạo chế phẩm với bột cơm và kitin.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn