Hotline: 090 343 6383

(WIP)- Sáng ngày 20/5/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Dự Đại hội còn có đại diện các đồng chí trong Ban thường vụ Quận Ủy Đống Đa, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Quận Ủy Đống Đa và 120 Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Phó Giám đốc Viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tóm tắt các nội dung đã thực hiện ở phiên họp trù bị

Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, Đồng chí Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính

Về Đoàn thư ký gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng - Đảng ủy viên - Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp - Trưởng Đoàn, Đồng chí Nguyễn Thu Thảo - Đảng ủy viên - Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Thành viên.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm: Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Đảng ủy viên - Trưởng Ban, Đồng chí Nguyễn Thu Trang - Ủy viên Ban kiểm tra Đảng - Ủy viên, Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng - Ủy viên.

Đồng chí Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức của Đại hội, trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu của Đại hội

Đồng chí Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam khóa 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Quận Ủy Đống Đa phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Quận Ủy Đống Đa cho biết Đại hội nhằm đánh giá kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu đề ra, phương hướng, nhiệm vụ công tác cơ bản, trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ 28, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu ra cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị đầu ngành về khoa học thủy lợi của cả nước, phạm vi hoạt động của Viện trải dài từ Bắc vào Nam. Từ đồng bằng ven biển đến miền núi, cán bộ đảng viên của Đảng bộ sinh hoạt không tập trung, thường xuyên phải công tác, làm việc ngoài hiện trường. Với đặc thù, thử thách như vậy, đòi hỏi Viện cần có chiến lược phát triển trong hoạt động khoa học, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở vật chất và hợp tác quốc tế; tập trung củng cố bộ máy lãnh đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt trong 05 năm gần đây, trong hoạt đông nghiên cứu khoa học, thương hiệu của Viện đã được lan tỏa trên khắp cả nước và quốc tế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện đã có 90 đề tài nghiệm thu có kết quả ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, đời sống. Năm 2019, Viện chủ trì thực hiện trên 50 nhiệm vụ cấp quốc gia, hiện Viện sở hữu trên 60 công nghệ và vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Hồ Chí Minh, Bông lúa vàng…”

Về công tác xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của Đảng bộ Viện cũng đã được quan tâm và có nhiều cố gắng, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm việc hoc tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thường xuyên chăm lo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên. Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục duy trì đổi mới, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát của cấp Ủy và ủy ban kiểm tra được quan tâm. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cũng đánh giá cao vai trò của Đảng ủy cùng với Ban lãnh đạo của Viện đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, vừa năng động sáng tạo trong công tác, vừa tâm huyết với Đảng. Những đóng góp của Viện được Đảng và Nhà nước ghi nhận, được tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện năm 2019; liên tục nhận được danh hiệu trong sạch vững mạnh 05 năm liền và tập thể lao động xuất sắc từ năm 2010 đến nay. Thay mặt Ban thường vụ Quận ủy, Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhất trí với các giải pháp trong thời gian tới của Đảng bộ Viện đã nêu trong báo cáo.

Bên cạnh đó, Đồng chí cũng đã đề cập, nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như từ thực tế của đơn vị, Viện cần tiếp tục rút kinh nghiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp thiết thực, cụ thể trong công tác quản lý, từng bước đi vào ổn định hoạt động sau thời kỳ hậu COVID-19. Tiếp tục duy trì đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội

Chú trọng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh trong tập thể Viện, thực hiện tốt các nội quy, quy chế đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở làm việc theo hướng chuyên sâu và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, tăng tỷ lệ kết quả nghiên cứu được đưa vào sử dụng, chuyển giao vào thực tế.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ công nhân viên chức, đảm bảo các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Ủy Đống Đa lần thứ 28, Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần, trách nhiệm để bầu được cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất trí tuệ, đại diện cho Đảng bộ và tập thể cán bộ công nhân viên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tham dự và đóng góp thành công cho Đại hội Đảng bộ Quận; Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần xây dựng ngay các kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động sẽ thông qua tại Đại hội

Cuối cùng, Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, phát huy mọi khả năng nguồn lực, trí tuệ của cấp ủy, cán bộ đảng viên, nhân viên, Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục xây dựng Viện ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã cảm ơn sự đánh giá cao của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí và sẽ đưa vào Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Vũ Việt mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí trong Quận Ủy Đống Đa trong nhiệm kỳ  tới.

Tiếp theo đó, Đai hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên; Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện của Trung ương và báo cáo chính trị của Quận; Đoàn Chủ tịch tóm tắt các ý kiến thảo luận tại Đại hội; Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng - Đảng ủy viên - Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp - Trưởng Đoàn Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Theo: http://www.vawr.org.vn/


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn