Hotline: 090 343 6383

(WIP)- Sáng ngày 23/3/2020, tại Viện Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội

Về dự Đại hội về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có đồng chí GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, đồng chí GS.TS Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Viện, đồng chí PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Viện, đồng chí PGS.TS Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính và đồng chí Trần Thị Lệ - Văn phòng Đảng ủy Viện.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có đồng chí PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi bộ - Viện trưởng; đồng chí Phạm Văn Động - Chi ủy viên - Phó Viện trưởng và toàn thể các đảng viên thuộc Viện.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo kết quả hội nghị trù bị và dự thảo báo cáo chính trị.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác của Viện.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã đánh giá cao các công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình từ công tác tổ chức, chuẩn bị tài liệu, các văn kiện, báo cáo. Đồng thời đánh giá cao các ý kiến góp ý của các Đảng viên trong Chi bộ tại Đại hội.

Đồng chí cũng biểu dương các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chi ủy đối với công tác của Viện, sự nỗ lực, tinh thần sáng tạo và có trách nhiệm của các Đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các công tác tổ chức; hành chính; cán bộ, bổ nhiệm; đào tạo; triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19; đào tạo nâng cao năng lực các đơn vị; thi đua khen thưởng và công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tiếp theo cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ; đầu tư, tập trung quy hoạch cán bộ đầu ngành; tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19, tổ chức nhân sự, tinh giản biên chế, có kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng nhân sự, đào tạo cán bộ lãnh đạo kế cận của các đơn vị. Đồng chí hy vọng, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Chi ủy Viện thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đặt ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Viện.

GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại đại hội

Đồng tình với các ý kiến phát biển của đồng chí GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, đồng chí GS.TS Trần Đình Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Viện, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và các kết quả đạt được của Chi bộ trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định Đại hội là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng, các ý kiến phát biển của các Đảng viên trong Chi bộ xác đáng, thẳng thắn, có trách nhiệm. Đồng chí đề nghị về công tác tổ chức cần bổ sung thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo nghị quyết 19 cũng như cần đưa ra các giải pháp cụ thể hơn để phát triển nguồn nhân lực như tạo điều kiện cho cán bộ trẻ làm thư kí đề tài cấp Nhà nước thậm chí chủ nhiệm đề tài. Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, xây dựng đề án về tổ chức con trường trong đó bao gồm chiến lược phát triển Viện đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các lĩnh vực mới. Ngoải ra cần rà soát, điều chỉnh lại cơ chế, quy chế phù hợp với sự phát triển của Viện nhằm thúc đẩy sự phát triển cho Viện.

Tại Đại hội  cũng đã lựa chọn 03 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Phạm Văn Động - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hanh - Giám đốc Trung tâm Sinh học và Bảo vệ đê - Chi ủy viên.

Đoàn chủ tịch Đại hội Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn