Hotline: 090 343 6383

(WIP)- Ngày 3/2/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp trực tuyến rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại 03 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng Ban chỉ đạo GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phổ biến, quán triệt và thống nhất chủ trương, nguyên tắc về việc rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Viện.Tham dự buổi họp có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Trưởng Ban chỉ đạo; các Phó Giám đốc Viện: GS.TS. Trần Đình Hòa - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Ủy viên, PGS.TS. Tô Văn Thanh - Ủy viên; Lãnh đạo các Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện - Tổ trưởng Tổ biên soạn và các lãnh đạo, cán bộ phụ trách Đề án của các đơn vị.

Trưởng Ban chỉ đạo GS.TS. Nguyễn Vũ Việt cho biết mục tiêu của Viện đó là sắp xếp các đơn vị cấp phòng phải đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả, giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Trong đó một số yêu cầu có thể kể đến đó là đảm bảo tính thống nhất về cơ cấu tổ chức giữa các đơn vị trực thuộc Viện, thống nhất, xuyên suốt, không chồng chéo, được bàn bạc dân chủ, công khai ở đơn vị; không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoạt động của tổ chức sau khi sắp xếp phải tốt hơn; không lợi dụng việc sắp xếp tổ chức để thực hiện ý đồ cá nhân.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo GS.TS. Nguyễn Vũ Việt yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ trưởng tổ biên soạn là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện tham gia quyết liệt.

Tiếp theo đó, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn vướng mắc của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện về các vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 19 tại đơn vị mình.

Kết luận tại buổi họp, Trưởng Ban chỉ đạo GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đề nghị Ban Tổ chức Hành chính dự thảo văn bản hướng dẫn lại một số điểm quan trọng; lên lịch họp rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Viện. Cuối cùng Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu cả hệ thống phải vào cuộc, làm thực chất, ra vấn đề cụ thể…

 Theo:http://www.vawr.org.vn/


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn