Hotline: 090 343 6383

WIP) – Ngày 19/12/2019, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra định kỳ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau” do TS. Mai Cao Trí làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì đề tài.

Thành phần hội đồng kiểm tra về phía Tổng cục Phòng chống thiên tai có ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Cục trưởng, ông Lê Quang Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý đê điều và đại diện các Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai. Về phía Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ông Khổng Trung Duân – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Phạm Văn Động - Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Đăng Dũng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, TS. Mai Cao Trí – Chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện đề tài.

 

Mai Cao Trí báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Cục trưởng đánh giá cao khối lượng, sản phẩm của đề tài, đặc biệt là công tác triển khai mô hình công trình nâng bãi và trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển của đề tài. Các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng. Đồng thời, đề nghị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị công tác nghiệm thu đề tài.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để chuẩn bị nghiệm thu đề tài theo tiến độ được duyệt.

         Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

 Ông Lê Quang Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế phát biểu tại cuộc họp

 

                           Đại diện Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai phát biểu tại cuộc họp

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều

Ông Khổng Trung Duân – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT phát biểu tại cuộc họp 

 

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Cục trưởng Phòng chống thiên tai kết luận tại cuộc họp

 

Người viết: Trần Thị Lợi – Phòng KHTC


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn