Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 11/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Báo cáo trước Hội đồng, ThS. Lê Quang Thịnh và ThS. Nguyễn Đăng Dũng đã thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Viện trong năm 2019.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên về chuyên môn, trong năm 2019, Viện đã tiến hành thu thập được 3.918 mẫu mối bổ sung cho bộ sưu tập mẫu mối hiện có của Bảo tàng, đặc biệt trong đó có 2.405 mẫu mối thu được qua đợt điều tra thu mẫu tại các đê, đập thuộc 6 tỉnh đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Toàn bộ 2.405 mẫu mối này đã được định loại, xác định được 41 loài thuộc 18 giống mối, thông tin của các mẫu mối này đã được cập nhật vào phần mềm Quản lý dữ liệu về mối của Bảo tàng. Trong năm 2019, Viện cũng đã xây dựng kịch bản và thiết kế kịch bản trưng bày cho 02 bộ tiêu bản mẫu mối theo chủ đề về sinh học sinh thái, đặc điểm mối gây hại công trình đê và mối gây hại công trình đập.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên về quản lý, Viện đã tiếp tục phát huy các điểm mạnh đã được xây dựng từ những năm trước, đồng thời cải tiến trong công tác quản lý, cách thức tiếp cận đối với các đề tài, nhiệm vụ KHCN, nhờ đó kết quả hoạt động KHCN của Viện trong năm 2019 đạt hiệu quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của Nhà nước, Bộ ngành, địa phương và của Viện. Đặc biệt trong năm 2019, các cán bộ của Viện đã viết và gửi đăng 07 bài báo trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 02 bài trên tạp chí có chỉ số ISI và 02 bài trên tạp chí có chỉ số Scopus.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu ý kiến

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy đã báo cáo với Hội đồng mục đích và định hướng của Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đó là phấn đấu xây dựng một Bảo tàng đứng đầu cả nước về Mối, bên cạnh việc hỗ trợ công tác nghiên cứu cho các cán bộ sẽ còn là địa điểm thăm quan, giáo dục cho nhiều đối tượng khác nhau từ học sinh, sinh viên tới người dân.

GS.TS Trần Đình Hòa, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Sau khi nghe các báo cáo, GS.TS. Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhận xét Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã thực hiện đầy đủ về mặt số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm nhiệm vụ thường xuyên theo thuyết minh được phê duyệt. Hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm thực hiện chỉnh sửa báo cáo tổng hợp, lỗi chính tả, bổ sung phụ lục minh chứng kết quả trong quá trình thực hiện.

Nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt

Một số hình ảnh khác tại cuộc họp

 ThS. Trần Mạnh Trường, Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp phát biểu ý kiến

 

ThS. Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng ban Tài chính, Kế toán phát biểu ý kiến

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn