Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về công tác hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 và kế hoạch chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS Trần Đình Hòa - Phó giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh – Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính; ThS. Nguyễn Thu Thảo – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán; ThS. Trần Mạnh Trường - Phó trưởng Ban Kế hoạch, tổng hợp và các cán bộ của các Ban chức năng thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng; ThS. Phạm Văn Động - Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và các chủ nhiệm đề tài độc lập cấp Nhà nước, cấp Bộ….

ThS. Nguyễn Đăng Dũng - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ và các đề xuất, kiến nghị của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, các ý kiến góp ý của lãnh đạo các Ban: Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tổng hợp; Tài chính, Kế toán,… GS.TS. Trần Đình Hòa đánh giá cao công tác triển khai hoạt động khoa học công nghệ của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và có những ý kiến chia sẻ, góp ý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đồng thời, GS.TS Trần Đình Hòa cũng thông báo các hoạt động thi đua  hướng tới lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam như: phong trào thi đua nghiên cứu tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới để ứng dụng vào thực tế, công bố các nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ và tham gia tích cực để Hội thảo khoa học thường niên của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thành công tốt đẹp. Ngoài ra, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học trẻ dành cho các cán bộ nghiên cứu dưới 35 tuổi.

GS.TS Trần Đình Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của GS.TS. Trần Đình Hòa và lãnh đạo các Ban chức năng của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thay mặt ban lãnh đạo Viện đã tiếp thu các ý kiến góp ý và quyết tâm cùng tập thể Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao và phát động các hoạt động cụ thể của Viện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam..,


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn