Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Trong tháng 11/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản (NTTS) đề tài: “"Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long"” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ độc lập giai đoạn 2017-2020 do ThS. Nguyễn Hoàng Hanh là chủ nhiệm đề tài. Địa điểm khảo sát tại 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.

Các thành viên trong nhóm thực địa của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình kết hợp với các chuyên gia về lĩnh vực thủy sản thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các Viện nghiên cứu thủy sản đã tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu nuôi trồng thủy sản của 2 khu vực trên, cụ thể như sau:

  1. Thu thập các tài liệu liên quan nuôi trồng thủy sản của 2 khu vực về: địa hình, chế độ thủy triều, chế độ điều tiết nước trong các vuông (đầm) NTTS, đặc điểm môi trường trầm tích, môi trường nước trong vuông NTTS,...
  2. Khảo sát thu thập số liệu về hiện trạng NTTS của các hộ gia đình thuộc khu vực nghiên cứu xây dựng mô hình xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về các vấn đề như tuyển chọn con giống gây nuôi (loài gây nuôi, tiêu chuẩn loài nuôi, nguồn gốc giống nuôi), ao ươm (ao gièo), phương pháp xử lý vuông NTTS trước khi nuôi, phương pháp chăm sóc, xử lý về môi trường, tình hình hình bệnh dịch của các loài thủy sản gây nuôi, thu hoạch sản phẩm và hiệu quả kinh tế của các mô hình.

Một số hình ảnh khảo sát về NTTS của đề tài

Hiện trạng đầm NTTS thời điểm nước kiệt tại ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chia sẻ của chủ vuông về loài nuôi và phương pháp NTTS tại ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông

Xác định vị trí dự kiến làm ao ươm giống NTTS tại ấp Trường Điền xã Long Điền Đông

Nhóm chuyên gia NTTS thảo luận loài nuôi, dinh dưỡng, phương pháp nuôi tại vuông NTTS ấp Minh Giồng,

xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Kết quả khảo sát đã xác định được một số loài thủy sản có thể đưa vào nuôi trồng bổ sung  ngoài các loài thủy sản tự nhiên như: cua xanh, tôm sú, cá mú, cá dìa, cá rô phi, sò huyết, ngao xanh,...Nhóm chuyên gia cũng thảo luận một số giải pháp về chọn giống gây nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn gốc giống được kiểm tra rõ ràng, điều kiện cần thiết để nâng giá trị của đầm NTTS là giống thuộc thế hệ F1, các giải pháp cải tạo nguồn nước NTTS, chế độ tuần hoàn nước trong vuông, đặc biệt vấn đề xử lý ao nuôi trước khi nuôi, ao ươm là yêu cầu bắt buộc phải có trong quá trình thiết kế xây dựng mô hình. Đây là cơ sở khoa học bước đầu rất quan trọng để triển khai thi công mô hình nuôi trồng thủy sản theo phương pháp sinh thái bền vững để đảm bảo thành công./.

Người viết: Đỗ Quý Mạnh

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn