Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 30/11/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tham gia và báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc gia giới thiệu và chia sẻ thông tin, kết quả thực hiện về các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam do Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai, Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ  tổ chức. Hội thảo quốc gia đã giới thiệu và chia sẻ thông tin, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện các Ban Quản lý Khu DTSQ của Việt Nam, các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia như: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); Viện Địa lý, Viện Sinh thái học miền Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam); Thành viên Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam; đại diện các Khu DTSQ Việt Nam, các ban ngành địa phương, các doanh nghiệp quan tâm cùng đông đảo các nhà khoa học tham dự.

Tại buổi hội thảo, ThS. Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau” đại diện cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (cơ quan chủ trì đề tài) đã trình bày khái quát các nội dung về: mục tiêu nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu và kiến nghị, giải pháp và một số kết quả của nhiệm vụ đã thực hiện đến thời điểm hiện tại. Báo cáo đã nhận được rất nhiều quan tâm, đóng góp ý kiến của các cơ quan quản lý (Bộ KH&CN), đại diện các khu dự trữ Sinh quyển thế giới tại Việt Nam và các nhà Khoa học tham dự tại hội thảo. Đặc biệt là ý kiến góp ý của GS. Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch Ủy ban MAB.

Những kinh nghiệm triển khai thực tiễn ở mỗi khu DTSQ sẽ là những bài học quý báu cho toàn bộ mạng lưới quốc gia và quốc tế. Nhìn chung, các nhiệm vụ đều có cách tiếp cận và cách nhìn tổng thể, phân tích chi tiết những thành công và hạn chế cơ bản của từng khu DTSQ, đặc biệt nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của các khu DTSQ trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Các đại biểu đã thảo luận về cơ chế bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị văn hóa, sinh kế cộng đồng và các khía cạnh liên quan tại các khu DTSQ thế giới của Việt Nam; đại diện các địa phương đánh giá cao các kết quả nghiên cứu đạt được, khẳng định việc ứng dụng các kết quả của các nhiệm vụ sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và năng lực quản lý các khu DTSQ thế giới của Việt Nam.

 

Người viết: ThS. Nguyễn Minh Đức
Phòng thí nhiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn