Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Trong thời gian từ ngày 06-07/9/2018, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đi kiểm tra mô hình thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.” do TS. Ngô Xuân Nam – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm.

Thành phần đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN do TS. Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, ThS. Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và TS. Nguyễn Hải Nam – chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Về phía đơn vị chủ trì thực hiện - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có TS. Ngô Xuân Nam, Phó Viện trưởng – Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Đăng Dũng, Phó trưởng phòng Kế hoạch, tài chính; Đại diện địa phương nơi thực hiện mô hình có ông Nguyễn Nhật Tân – Phó trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam; ông Phan Hộ - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Mỹ Sơn, ông Nguyễn Công Khiết – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Mỹ Sơn và ông Lê Văn Minh – Trưởng phòng bảo tồn, Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Mỹ Sơn.

Theo chương trình làm việc của đoàn công tác, đoàn đã tổ chức cuộc họp tại Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Mỹ Sơn - địa điểm triển khai mô hình để nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả triển khai thực địa và ý kiến đánh giá của địa phương về kết quả thực hiện mô hình; sự phối hợp, tham gia của chính quyền và người dân địa phương trong quá trình xây dựng mô hình; thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ mô hình; khả năng nhân rộng mô hình.

Đoàn công tác làm việc với Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Mỹ Sơn về việc tổ chức thực hiện mô hình

Sau đó, đoàn công tác đã tổ chức đi hiện trường kiểm tra việc thực hiện mô hình của đề tài, bao gồm 02 mô hình là mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn và mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ.

 Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ KH&CN kiểm tra mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

TS.Ngô Xuân Nam – Chủ nhiệm đề tài báo cáo quá trình tổ chức thực hiện mô hình tại Khu Di tích Mỹ Sơn

 

Đoàn công tác khảo sát tại hiện trường mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ

 Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình của đơn vị chủ trì đề tài. Hai mô hình đã thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ triển khai theo thuyết minh đề tài được duyệt. Đặc biệt, đoàn công tác ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị chủ trì với địa phương. Đoàn công tác cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương để quản lý và theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình thời gian tới; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của dân cư trong khu vực nghiên cứu về bảo tồn Khu di tích./.

Người viết: ThS. Nguyễn Đăng Dũng
Phòng Kế hoạch, Tài chính

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn