Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 21/6/2018, thực hiện chương trình công tác năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. 

(WIP) - Chiều ngày 17/5/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình”

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn