Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Quần đảo Cát Bà, thuộc địa phận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, chính thức được Tổ chức Văn hoá Khoa học Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2004. Cát Bà có các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái ven biển, các hệ sinh thái biển hoặc kết hợp của tất cả những thành phần đó. Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái tại Cát Bà đã được phát triển một cách đáng kể. Tuy nhiên trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên còn gặp nhiều bất cập trong quản lý và điều hòa lợi ích các bên, dẫn đến chất lượng sản phẩm du lịch chưa được cao và mức sống của người dân cũng chưa được đảm bảo. Sự tham gia của người dân địa phương trong các hoạt động du lịch ở đây vẫn còn ở mức thấp, người dân mới chỉ chủ yếu tham gia vào một số khâu không quan trọng nên lợi ích về kinh tế không thường xuyên và bấp bênh.

(WIP) - Trong tháng 11/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản (NTTS) đề tài: “"Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long"” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ độc lập giai đoạn 2017-2020 do ThS. Nguyễn Hoàng Hanh là chủ nhiệm đề tài. Địa điểm khảo sát tại 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.

(WIP) - Ngày 30/11/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tham gia và báo cáo tham luận tại Hội thảo quốc gia giới thiệu và chia sẻ thông tin, kết quả thực hiện về các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam do Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) Đồng Nai, Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ  tổ chức. Hội thảo quốc gia đã giới thiệu và chia sẻ thông tin, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện tại các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.

(WIP) - Ngày 07/11/2018, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện trưởng PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cùng các Phó Viện trưởng ThS. Phạm Văn Động và TS. Ngô Xuân Nam đã có buổi làm việc lần thứ 2 với ông Steph Chua, Giám đốc điều hành Công ty Bentz Jaz Singapore PTE.LTD. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Viện: Phòng Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối, Phòng thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối...

(WIP) - Ngày 01/11/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cho các đơn vị trực thuộc là Phòng Kế hoạch, Tài chính và Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê. Tham dự buổi lễ có đại diện Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của hai đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn