Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 06/02/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình". Tới dự hội nghị, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: GS.TS. Trần Đình Hòa – Phó Giám đốc Viện, PGS.TS Đặng Hoàng Thanh - Trưởng ban Tổ chức, Hành chính, PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng – Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp và ThS Nguyễn Thị Thu – Phó trưởng ban Tài chính, Kế toán. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS. TS Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, ThS Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

(WIP)- Ngày 3/2/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp trực tuyến rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại 03 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

(WIP) - Ngày 31/01/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình. Tới dự buổi lễ, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện; Các Phó Giám đốc Viện: GS.TS. Trần Đình Hòa, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS. TS Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

(WIP) - Ngày 14/01/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cho đơn vị trực thuộc là Phòng Kế hoạch, Tài chính. Tham dự buổi lễ có đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn