Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 14/01/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cho đơn vị trực thuộc là Phòng Kế hoạch, Tài chính. Tham dự buổi lễ có đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.

(WIP) - Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trẻ năm 2019”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đồng thời là sân chơi nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện.

(WIP) - Ngày 02/01/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học bảo vệ đê. Tham dự buổi lễ có đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị có lãnh đạo được bổ nhiệm.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn