Hotline: 0798039696

Ngày 01/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GIZ đã tổ chức cuộc họp về triển khai Pha 2 của Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn