Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 4/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020, trong đó Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham gia tuyển chọn đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang (Kandelia obovata), cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình” do ThS. Lê Quang Thịnh đăng ký làm chủ nhiệm.

(WIP) - Ngày 17/01/2020, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau” do TS. Mai Cao Trí làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì đề tài.

(WIP) - Ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau” mã số ĐTĐL.CN-49/18 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-49/18 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và ThS. Mai Trọng Luân - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm đề tài.  

(WIP) - Ngày 4/10/2019 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Khoa học Công nghệ Thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, đây là một đợt sinh hoạt học thuật lớn ở miền Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn