Hotline: 090 343 6383

WIP - Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo “Đề xuất giải pháp công nghệ thủy – lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở tại một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai” thuộc đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy – lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 20/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nhiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”, Mã số ĐTĐL.CN-11/16 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 13/9/2019, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai ở miền Bắc Việt Nam”.

(WIP) - Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu kết thúc đề tài, trong thời gian từ ngày 11-12/9/2019, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã đi kiểm tra mô hình thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì và ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm đề tài.  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn