Hotline: 090 343 6383

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng. Trạm bả gồm vỏ trạm có hai đầu và khối bả độc, trong đó có vỏ trạm được làm bằng tre, chất liệu gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza được đúc hoặc được cuộn thành khối rỗng, vừa làm thức ăn, vừa bảo vệ khối bả độc chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng xâm nhập khai thác bả. Mối xâm nhập vào ăn khối bả độc bằng cách đi qua đầu hở hoặc tự gặm vỏ trạm.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn