Hotline: 0798039696

Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) công nhận ngày 26 tháng 5 năm 2009.

Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau có diện tích 371.506ha với nhiều hệ sinh thái đặc trưng như: hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới. Mỗi hệ sinh thái đều lưu giữ nguồn tài nguyên sinh vật, tài nguyên địa chất phong phú, có giá trị bảo tồn cao, đã và đang được quan tâm nghiên cứu bảo vệ. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều di sản văn hoá, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển, đời sống tâm linh của các dân tộc cư trú trong vùng. Vì thế nó mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát triển, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và giáo dục.

Cuốn sách chuyên khảo “Đa dạng sinh học Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau (từ luận điểm khoa học tới thực tiễn bảo tồn quy mô làng, xã)”do tập thể tác giả gồm các nhà khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng các cộng tác viên biên soạn, là kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau -mã số: ĐTĐL.CN-26/17”.Đây là công trình khoa học tổng kết khá đầy đủ các tư liệu về đa dạng sinh học từ trước đến nay và kết quả nghiên cứu ứng dụng trong công tác bảo tồn ở quy mô nhỏ (quy mô làng, xã) tại địa phương mà các tác giả đã thực hiện trong thời gian qua. Kết quả này bước đầu đã chứng minh được giá trị đa dạng sinh học to lớn và khả năng bảo tồn hữu hiệu ở quy mô nhỏ tại địa phương, góp phần vừa nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn vừa phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chắc chắn rằng, nội dung cuốn sách sẽ đáp ứng được cho các bạn nhiều điều thú vị khi tìm hiểu về sự đa dạng sinh học và phương thức bảo tồn ở Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau, Việt Nam.

Qua cuốn sách, tập thể tác giả mong các nhà khoa học, bạn bè trong và ngoài nước có điều kiện tiếp cận với Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển hơn nữa trong thời gian tới.

ảnh sách đa dạng sinh học mũi cà mau

Hình ảnh trang bìa cuốn sách

Người viết: ThS.Nguyễn Thị My

Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và diệt trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn